OMKOSTNINGSBEREGNING

Sygemeldinger med stress er meget omkostningstunge.

Herunder er omkostninger i forbindelse med sygemeldinger sat i forhold til omkostningerne ved behandling på Stresscenteret, fordelt på fire forskellige stillingstyper. Der er benyttet gennemsnitlige niveauer for månedsløn jf. Jobindex.

Økonomichef

Løn: 60.884 kr.
Sygemelding i 3 måneder: 182.652 kr.
Sygedagpenge-refusion 8 uger: 8 x 4.405 kr. = 35.240 kr.
Omkostning samlet: 147.412 kr.
Et forløb på Stresscenteret
Lønomkostning 3 uger: 42.150,46 kr.
Behandlingsforløb: 75.000 kr.
Samlede omkostninger: 117.150,50 kr.
Difference: 30.261,54 kr.

Sektionschef

Løn: 57.556 kr.
Sygemelding i 3 måneder: 172.668 kr.
Sygedagpenge-refusion 8 uger: 8 x 4.405 kr. = 35.240 kr.
Omkostning samlet: 137.428 kr.
Et forløb på Stresscenteret
Lønomkostning 3 uger: 39.846,46 kr.
Behandlingsforløb: 75.000 kr.
Samlede omkostninger: 114.846,50 kr.
Difference: 22.581,54 kr

Mellemleder

Løn: 39.208 kr.
Sygemelding i 3 måneder: 117.624 kr.
Sygedagpenge-refusion 8 uger: 8 x 4.405 kr. = 35.240 kr.
Omkostning samlet: 82.384 kr.
Et forløb på Stresscenteret
Lønomkostning 3 uger: 27.144 kr.
Behandlingsforløb: 75.000 kr.
Samlede omkostninger: 102.144 kr.
Difference: -19.760 kr.

Sygeplejerske

Løn: 32.921 kr.
Sygemelding i 3 måneder: 98.763 kr.
Sygedagpenge-refusion 8 uger: 8 x 4.405 kr. = 35.240 kr.
Omkostning samlet: 63.523 kr.
Et forløb på Stresscenteret
Lønomkostning 3 uger: 22.791,46 kr.
Behandlingsforløb: 75.000 kr.
Samlede omkostninger: 97.791,46 kr.
Difference: -34.268,50 kr.

OBS!
Vær opmærksom på, at der er mange følgeomkostninger ved en sygemeldt kollega.

Forudsætninger

    • Medarbejderen kun er sygemeldt i 3 måneder
    • Medarbejderen starter som planlagt efter 3 ugers døgnophold
    • At der ikke er tegnet forsikring  – kan tegnes af mindre virksomheder med en årlig lønsum under kr. 9.5. mio.

Kontakt os og hør nærmere om vores omkostningsberegning