PRISER/BETALING

Stresscenteret er et privatdrevet behandlingstilbud, derfor betaler man for et døgnbehandlingsophold hos os.

Prisen for 2-ugers døgnophold er kr. 37.000 inklusiv alle behandlinger, kost og logi.

Pris fra kr. 10.280

Som privatperson har du mulighed for, at nedbringe prisen til omkring til kr. 10.280, hvis du har mulighed for at benytte bruttolønsordningen* og får et tilskud på 6000 kr. fra Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere, som giver tilskud til blandt andet vores døgnbehandling.

Depositum

Ved reservation af et ophold betales et depositum på kr. 10.000. Restbeløbet forfalder til betaling 1 uge før opstart i døgnbehandling.

Betal over flere gange

Det er også muligt at dele betalingen op. Ordningen aftales individuelt.

*Bruttolønsordning

En bruttolønsordning er en aftale mellem en medarbejder og en privat arbejdsgiver, hvor medarbejderen får et personalegode, i dette tilfælde et ophold på Stresscenteret, mod en kontant lønnedgang. Dette giver medarbejderen en stor skattemæssig fordel, der er med til at ”betale” for opholdet, fordi der ikke afregnes skat af det beløb, som betales til Stresscenteret.

​Vores revisor fra PWC har udarbejdet et notat med en forklaring og to eksempler på skattefordelen, når du betaler dit ophold på Stresscenteret via bruttolønsordningen.

valmue-mark
omsorg6

Bruttolønsordningen

​Beregningseksempel ved topskat
Løn pr. måned kr. 80.000
Lønnedgang pr. måned kr. 3.083
Besparelse ved skattetræk på 56% kr. -1.727

Månedlig nettoudgift for medarbejderen kr. 1.357

​Samlet betaling under bruttolønsordning kr. 16.280
Tilskud fra foreningen kr. 6000

​Betaling for døgnophold i alt kr. 10.280

_____________________________________

Beregningseksempel uden topskat
Løn pr. måned kr. 40.000
Lønnedgang pr. måned kr. 3.083
Besparelse ved skattetræk på 41% kr. -1.264

Månedlig nettoudgift for medarbejderen kr. 1.819

​Samlet betaling under bruttolønsordning kr. 21.830
Tilskud fra foreningen kr. 6000

​Betaling for døgnophold i alt kr. 15.830

Kontakt os om pris og betaling