PRIVATLIVSPOLITIK

Stresscenteret (som ejes og drives af V.M. Brockhuus Sundhed ApS) har udarbejdet denne privatlivspolitik for at vise, at:

  • Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt.
  • Vi indsamler, behandler og videregiver kun de personoplysninger om dig, som du har givet samtykke til og som er nødvendige for at du får et tilfredsstillende behandlingsforløb. Vi sletter personoplysningerne, når de ikke længere er relevante for dit behandlingsforløb, eller der ikke længere eksisterer en lovgivningsmæssig forpligtelse til at opbevare personoplysningerne.
  • Vi er åbne og transparente om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og du kan altid få at vide, hvilke personoplysninger vi har om dig, og hvad vi bruger personoplysningerne til.

 

Dataansvar og kontaktoplysninger

Når du bliver henvist til behandling i Stresscenteret, fungerer V.M. Brockhuus Sundhed ApS som databehandler. Stresscenteret er selvstændig dataansvarlig for personoplysninger, som Stresscenteret selv indhenter om dig. Stresscenteret har indgået databehandleraftaler med alle relevante parter, hvor der sker behandling, indsamling, opbevaring mv. af personoplysninger. Du kan få oplyst, hvilke databehandleraftaler Stresscenteret har indgået med leverandører m.fl. ved at rette henvendelse til Stresscenteret.

Vi gør rigtig meget for at passe på dine personoplysninger, og vi har både organisatoriske og tekniske procedurer til at beskytte dem.

Skulle du imidlertid have spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til os via vores kontaktoplysninger, som du finder nederst.


Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Vi behandler kun oplysninger, der er nødvendige for at have dig i behandling hos os, hvilket er:

  • Fornavn og efternavn
  • Adresse
  • Mobilnummer
  • E-mailadresse
  • CPR-nummer (hvis du er blevet henvist)
  • Status i forhold til om du er sygemeldt og med hvilke udfordringer
  • Journal indeholdende progression samt tilgang til arbejdsmarkedet
  • Henvisningsdata fra virksomhed, pensions- og forsikringsselskab, stat eller kommune
  • Eventuelle mails og korrespondance, herunder registrering af relevante forhold i telefonsamtaler
  • Cookies, hvis du bruger vores hjemmeside, og som vi indhenter dit samtykke til


På hvilket grundlag og til hvilke formål behandler vi dine oplysninger?

Vi indhenter dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for, at vi kan give dig et tilfredsstillende individuelt behandlingsforløb.

Vi er berettiget til at behandle personoplysninger om bl.a. dit navn, adresse, e-mailadresse, samt øvrige ovennævnte personoplysninger, fordi vi har en aftale med dig om et behandlingsforløb, og fordi du har givet givet dit udtrykkelige og oplyste samtykke hertil. I medfør af bogføringsloven er vi i øvrigt forpligtet til at behandle bl.a. transaktionsspor med henblik på vores regnskab. Hvis du har forespørgsler eller klager, behandler vi oplysninger herom, fordi vi har en legitim interesse heri, ligesom vi kan behandle dine oplysninger til brug for statistik; her vil informationer være anonymiseret.

I forhold til dit CPR-nummer, kan vi behandle dette, fordi indberetninger til kommunen skal angives med CPR-nummer jf. loven.


Hvor lang tid opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe der er et sagligt og/eller juridisk behov herfor. Dette betyder, at hvis du tilmeldes et behandlingsforløb, opbevarer vi dine oplysninger i op til 42 måneder efter afsluttet behandlingsforløb med mindre Stresscenteret i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at opbevare dine personoplysninger i længere tid.


Hvem deler vi dine oplysninger med?

Vi deler kun dine personoplysninger med parter, hvis der er et legitimt behov herfor og kun hvis du har givet dit udtrykkelige og oplyste samtykke hertil. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine personoplysninger.

Vi benytter desuden eksterne databehandlere, som vi indgår databehandleraftaler med, således at vores retningslinjer altid bliver fulgt i behandlingen.


Sikkerhed

V.M. Brockhuus Sundhed ApS har organisatoriske og tekniske foranstaltninger, både internt og udadtil, med henblik på at beskytte dine personoplysninger mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.


Hvad er mine rettigheder?

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder, der relaterer sig til de personoplysninger, vi behandler om dig.

Der er visse undtagelser til disse rettigheder, og det er således ikke i alle tilfælde, at du vil kunne gøre rettighederne gældende.

Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet, og du har altid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig. Ligeledes har du en ret til at få slettet personoplysninger, hvis der ikke længere er et legitimt behov for at behandle eller opbevare dine personoplysninger, medmindre andet følger af lovgivningen. Du kan med visse begrænsninger gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. I en række tilfælde har du også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis vores behandling af personoplysninger baserer sig på dit samtykke, har du ret til på et hvilket som helst tidspunkt at tilbagekalde dit “samtykke. Dette kan ske via mail eller telefon.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen, skal du rette henvendelse via vores kontaktoplysninger herunder.

V.M. Brockhuus Sundhed ApS
Gammel Køge Landevej 55, 5. sal
2500 Valby
Cvr-nr.: DK40528660
Tlf.: +45 33 60 75 00
Mail: info@stresscenteret.dk


Hvor kan jeg klage til?

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: 33 19 32 00
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk