DEN BEDSTE INVESTERING – for alle parter

I løbet af vores 2-ugers specialiserede døgnophold vil din stressramte kollega modtage forskningsbaseret og ikke mindst veldokumenteret stressbehandling, hvor vi kombinerer samtaler i grupper med kropsbevisthedstræning, massage, yoga, mindfullness og lægesamtaler med sund og nærende kost. Derudover får deltagerne også viden og konkrete værktøjer, de kan støtte sig op af, når de kommer hjem igen.

Fordelene ved vores behandlingsmetode er mærkbare:

  • Døgnopholdet skaber markante forbedringer hos den stressramte både fysisk og psykisk – se vedhæftede resultat fra en tidligere deltager (målt via SL92).
  • Din kollega kommer hurtigt tilbage i arbejde – de fleste allerede efter endt ophold på Stresscenteret.
  • Vi udarbejder en god introplan og giver rådgivning til nærmeste chef, så tilbagevenden forløber bedst muligt.
metode3

CASE: Da Per fik stress

Hvad koster en sygemelding for dig, din arbejdsplads og dine pårørende?

Efter en lang periode med stramme deadlines og omstruktureringer i virksomheden går Per ned med stress. Lægen sygemelder ham. I første omgang i 2 uger. Men da Per efter to uger på sofaen ikke er blevet bedre, forlænges sygemeldingen med 12 uger. Samtidig bliver Pers arbejdsplads nødt til at hyre en vikar til at varetage Pers opgaver som projektleder og konsulent.

Først efter 6 måneder er Per tilbage. På det tidspunkt er 2 af de projekter, som Per sad med, blevet udskudt med flere måneder. Der er en masse, der skal indhentes. To måneder efter Per kommer tilbage, bliver han sygemeldt igen. Denne gang har han det om muligt værre end første gang, og det ender med, at han bliver opsagt, da han nu er langtidssygemeldt. Per har været syv år i virksomheden.

Direkte omkostninger
• 6 gange månedsløn i den periode, Per er sygemeldt første gang (minus sygedagpenge refusion)
• Tabt omsætning på projekter, som Per skulle have solgt ind som konsulent
• Ansættelse af vikar under sygeperioden. 5 x månedsløn
• Rekruttering af en ny medarbejder
• Ny sygemelding. 3 gange månedsløn (minus sygedagpenge refusion)
• Opsigelsesperiode: 5 gange Pers månedsløn

Indirekte omkostninger
• Tabt produktivitet, udskydelse af Pers projekter
• Markant øget arbejdspres for Pers kollegaer
• Tab af kunder, som er utilfredse med udskydelsen af deres projekter
• Udskydelsen af projekter rammer dobbelt, da nye projekter ikke kan indledes
• Frustration omkring uvisheden (Hvornår kommer Per tilbage?)
• Markant øget risiko for andre omkring den sygemeldte også går ned med stress.
• De menneskelige konsekvenser for Per og Pers pårørende

Sociale/personlige omkostninger
• Per må sælge huset, da han ikke længere har råd til det, nu han har mistet jobbet
• Per mister kontakt med mange venner, da han ikke har overskud til samvær
• Per tager 15 kilo på, da han ikke længere orker at spille badminton og mest opholder sig på sofaen.

Casen om Per er et fiktivt eksempel, men den er baseret på et typisk forløb for et menneske hårdt ramt af stress.

Hvad gør Stresscenterets metode unik?

  • 2- ugers specialiseret døgnbehandling – unikt i Danmark

Det er vigtigt at få krop og sind ud af stresstilstanden. Den mest effektive metode er et længerevarende ophold i rolige omgivelser, hvor man arbejder helhedsorienteret med at reducere den fysiske stresstilstand, afdække årsagerne, samt lægge en plan for, hvordan man undgår at komme i en lignende stresstilstand igen.

  • Tilbage på arbejde efter endt døgnophold

Døgnbehandling er en meget effektiv metode til at reducere den stressramtes symptomer, hvorfor vi typisk ser en tilbagevenden til arbejde allerede efter de 2 uger. I starten vil det med stor sandsynlighed være på nedsat tid.

  • Plan for tilbagevenden til arbejdet 

Mod slutningen af døgnopholdet laver vi sammen med din medarbejder en plan for hvordan han/hun på en god måde kan vende tilbage på arbejdet.

  • Behandler kun stress

På Stresscenteret har vi specialiseret os i at behandle stressramte og kun stressramte. Vores resultater er enestående.

  • Helhedsorienteret behandling, der bygger på forskning

Vi arbejder efter den anerkendte stressforsker dr. med. Bo Netterstrøms metode. COPESTRESS er en helhedsorienteret behandling med fokus på både krop og sind, hvor effekten er dokumenteret.

  • Vi måler effekten på kroppen

I starten og slutningen af opholdet bliver din stresstilstand målt ved hjælp af et særligt spørgeskema (SL92).

  • Den bedste behandling, uanset hvor den stressramte har adresse

Et ophold på Stresscenteret sikrer den bedste behandling, uanset hvor i landet medarbejderen bor. Vores psykologer, terapeuter og andre behandlere har de bedste uddannelser inden for deres området, samt mange års erfaring.

  • Samvær med andre i lignende situation

Samvær med andre er en vigtig del af behandlingen på Stresscenteret. Det viser, man ikke er alene med sine tanker og man hjælper og støtter hinanden.

  • Man får viden og værktøjer med hjem

Der vil under opholdet være undervisning om stress og deraf relaterede emner som søvn, mobiltelefonvaner m.v.

stresscenteret-stemning
værelse6

Pris

Stresscenteret er et privatdrevet behandlingstilbud, derfor betaler man for et døgnbehandlingsophold hos os.

Et ophold på Stresscenteret koster fra ca. 10.280 DKK. Læs mere under priser.

Dette beløb bør holdes op mod de direkte og indirekte omkostninger ved en sygemelding. Kontakt os og hør nærmere.

Husk, hos Stresscenteret har vi dokumenterede resultater.

Vi har ingen ventetid, du kan komme hurtigt i behandling.

 

Lad os starte dialogen allerede i dag!