RESULTATER

Dokumentation for vores resultater

Det er vigtigt for os, at vi både kan dokumentere effekten af vores arbejde og kontinuerligt udvikler vores behandlingsmetoder.

Vi arbejder efter en helt ny metode til behandling af stress, som består af en længerevarende døgnbehandling og en flerstrenget tilgang. Vores metode er udviklet i samarbejde med den anerkendte danske stressforsker dr. med. Bo Netterstrøm og Kalmia. Bo Netterstrøm og Kalmia har blandt andet stået bag forskningsprojektet COPESTRESS på Arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital.

Læs mere om vores behandlingstilbud her

Før vi åbnede Stresscenteret gennemførte vi projektet COPESTRESS 2.0 for at dokumentere effekten af vores metode. Stressforsker dr. med. Bo Netterstrøm var faglig leder af projektet. COPESTRESS 2.0 er gennemført oktober 2020 – januar 2021.

Læs mere og få tilsendt resultaterne

Før og efter behandling

Kontakt os om vores resultater