COPESTRESS 2.0

Vi har udviklet en ny metode til behandling af stress, som består af en længerevarende døgnbehandling og en efterfølgende ambulant behandling. Metoden der behandles efter, er blandt andet udviklet af stressforsker dr. med. Bo Netterstrøm og tager udgangspunkt i hans forskningsprojekt COPESTRESS.

​For at dokumentere behandlingens effekt, har vi gennemført projektet ”COPESTRESS 2.0”. Stressforsker dr. med. Bo Netterstrøm var faglig leder af projektet.

​Projektet bestod af 8 deltagere der enten:

  • Lige var blevet sygemeldt med stress, og ikke kunne overskue situationen.
  • Havde svært ved at finde den rette hjælp, og gerne ville væk for at få ro.
  • Havde en sygemelding der trak ud, og ikke kunne slippe af med stressen.

Behandlingen var opdelt i 2 faser:


Fase 1

3 ugers døgnbehandling
(med mulighed for at være hjemme i weekenden)

Fase 2

3 måneders ambulant efterbehandling hver 2. uge (2½ time)

​Vores team af fagspecialister tilrettelagde individuelt tilpassede forløb.

​Markante positive resultater på kort tid!

At komme sig efter, at man er ”gået ned med stress”, tager ofte lang tid. Ved at kombinere velkendte og veldokumenterede metoder, er det lykkedes os at skabe markante positive resultater på meget kort tid.

COPESTRESS 2.0 – en vurdering af resultaterne

De positive resultater opnås på baggrund af den intensive døgnbehandling, der har fundet sted. Intensiviteten og kombinationen af en fysisk, mental og psykosocial behandling, adskiller COPESTRESS 2.0 fra den konventionelle psykologbehandling, der normalt tilbydes stressramte, hvorfor den er langt mere effektfuld.

For det første kommer den stressramte væk fra dagligdagen og dennes belastninger, så vedkommende på den måde kan koncentrere sig udelukkende om sig selv. Det betyder, at tankerne kan rettes mod et mere stressfrit liv, og balance, kontrol og tillid kan genskabes, mens den fysiologiske restitution lettes.

For det andet betød døgnbehandlingen, at helingsprocessen styrkedes og gik hurtigere end ved konventionel behandling. Gennem gruppeterapi og individuel psykologbehandling opnåede deltagerne relativt hurtigt et overblik over de belastninger, der havde ført til deres sygemelding.

For det tredje bidrog yoga, massage og kropsbevidsthedstræning til at reducere den fysiologiske stress, hvilket var tydeligt allerede i uge 2 (jf. resultaterne). Lægesamtalerne bidrog til, at de bekymringer, deltagerne havde ift. hvad de kunne klare fysisk og mentalt, blev reduceret, og kombinationen af psykolog og læge under samtalerne viste sig værdifuld, da særligt de mandlige deltagere oftere rettede sig mod lægen.

I de tre uger døgnbehandlingen varede, havde behandlerne føling med deltagernes adfærd både i forbindelse med fysisk aktivitet, social interaktion og ikke mindst søvn, som de fleste skulle forbedre i mere eller mindre grad. Det gav mulighed for bedre tilpasning af behandlingsforløb og samtaler.

Endelig betød samværet med ligesindede, at deltagerne kunne spejle sig i hinanden, hvilket var medvirkende til at styrke følelsen af ikke at være alene, ligesom det gjorde oplevelsen af bedring stærkere.

Få den fulde rapport tilsendt!

Ønsker du at få tilsendt den fulde evalueringsrapport er du velkommen til at sende en mail til info@stresscenteret.dk

Stærkt fagligt team stod bag behandlingen

Teamet bestod af;

  • Stressforsker dr. med. Bo Netterstrøm (psykoedukation, fysiologiske målinger, visitation)
  • Daglig leder og psykolog, chefpsykolog Annette Gaard (individuelle samtaler, gruppeterapi)
  • Læge og psykoterapeut Bettina Damsbo (gruppeterapi)
  • Linda Kronsted, psykoterapeut (gruppeterapi)
  • Elizabeth Heindorf, fysioterapeut (Body Awareness terapi)
  • Massør (Lillie Nielsen)
  • Yogalærer (Anna Helt)
  • Gæstelærer (Læge Imran Rashid om “Håndtering af digitale medier og mobiltelefon”)
  • Gæstelærer (Thomas Milsted om “Søvn”)
  • Gæstelærer (Torben Moe om “Musikterapi med øvelser”)

Program under døgnopholdet

Programmet for de enkelte dage afspejlede en balance mellem tid til egenomsorg, ro og refleksion blandet med intervention, inspiration, videnformidling og socialt samvær.

​Aktiviteterne foregik både inden- og udendørs, som individuelle og gruppeaktiviteter, samt i form af oplæg. Programmet var tilpasset deltagerens behov for genkendelighed, struktur og tempo, så deltageren hverken oplevede for lidt eller for megen aktivitet. Der var en vekselvirkning mellem aktiviteter for krop og psyke, for aktiv deltagelse og modtagelse.

Alle aktiviteter understøttede hinanden og styrkede deltagerens mulighed for at genetablere balance, energi og kontrol. Aktiviteterne var videreudviklet på basis af de gode resultater fra COPESTRESS projekt.

​Den enkelte deltager kunne efter aftale med behandlerne dosere balancen mellem egentid og fællesaktiviteter under hensyntagen til den enkeltes aktuelle ressourcer og energi. Forløbet var dog lagt an på at den enkelte profiterer af alle aktiviteter, herunder ikke mindst samværet med de øvrige deltagere i form af at kunne spejle sig i de andre, dele erfaringer, følelser og tanker.

Sund kost vigtig for behandlingen

Programmet blev yderligere balanceret af den ”helende kost”, der blev serveret under døgnopholdet og som understøttede det fysiologiske behov for hvile og restitution.

Døgnophold på Hotel Residens Møen

Døgnopholdet var på Hotel Residens Møen, hvor vi havde et særskilt afsnit af hotellet. Hver deltager havde sit eget komfortable og lyse værelse med eget bad/toilet. I tilknytning til værelserne var der et fælles opholdsrum, the-køkken, bibliotek og altan, som kun er til brug for vores deltagere.

Man beholdt det samme værelse under hele opholdet, og havde derfor mulighed for at lade ting blive i værelset, når man tog hjem i weekenden.

Praktiske oplysninger

Udendørs aktiviteter

  • Park lå lige udenfor døren (hjælp til turforslag).
  • Skov og strand kun 5 km mod nord og der var kort og ruteanvisninger.
  • Havbad med sauna ved havnen 200 m fra hotellet, åben tirsdage og torsdage.
  • Cykler, det var muligt at låne cykler under opholdet.

 

Fysiske aktiviteter og motion

Aftalt med hver enkelt deltager.

Fysiske tests undervejs

I starten og slutningen af døgnopholdet blev den fysiologiske stresstilstand målt ved hjælp af hjerterytmevariabilitet med et armbåndsur og blodtryksmåling. Desuden blev der taget spytprøver til bestemmelse af kortisolniveauet i kroppen. Instruktion heri gives på første dagen.​

De 3 måneders ambulante efterbehandling

Efter døgnopholdet fulgte 3 måneders ambulant behandling i form af gruppeterapi hver 14 dag af 2 ½ times varighed.

Derudover var der mulighed for fortsatte individuelle samtaler med psykolog.​

Konkret hjælp og støtte

I den ambulante efterbehandling var der fokus på at hjælpe og støtte deltagernes tilbagevenden til hverdagen, arbejdet og familien.