COPESTRESS

Forskningsprojektet COPESTRESS blev i sin tid gennemført ved Arbejds- og miljømedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital i samarbejde med Det Nationale Center for Arbejdsmiljøforskning, finansieret af TrygFonden & Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Projektets formål var at vurdere effekten af COPESTRESS-metoden, udarbejdet af stressforsker dr. med. Bo Netterstrøm, sammenlignet med konventionel behandling.

​Effekten måltes ved hastigheden af tilbagevenden til arbejde efter behandling, arbejdsmarkedstilknytning efter 1 år, samt symptomniveau og fysiologiske mål for stress.

​En helt central motivation for projektet var at skaffe dokumentation for effekt af behandling. Der var på daværende tidspunkt ikke beskrevet lignende behandlingsprogrammer med dokumenteret effekt i Danmark.​

I projektet blev COPESTRESS-metoden sammenlignet med konventionel psykologbehandling, som man oftest får den, når man henvender sig til psykolog, bliver henvist til psykolog via sin sundhedsforsikring – Treatment-as-usual (TAU) samt ingen behandling.

Resultaterne af projektet var yderst overbevisende.

    • Af de deltagere, der fulgte COPESTRESS-metoden, var 66% efter endt behandling tilbage i fuld beskæftigelse på samme funktionsniveau som før sygemeldingen.
    • Af de deltagere, der fulgte TAU, vendte kun 36% tilbage.